Informatie

Vrijstelling

Vrijstelling voor één of meerdere modules van de NIWO Ondernemersopleiding kunt u aanvragen via het CBR/CCV. Voordat u een verzoek tot vrijstelling wilt indienen, kunt u eerst de lijst met meest voorkomende diploma’s raadplegen op de website van het CBR. Als uw diploma op de lijst voorkomt, wordt de vrijstelling toegekend. U dient het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek. Bekijk alle informatie op de website van het CBR.

Examens

De examens vraagt u zelf aan bij het CBR. Hiervoor logt u met uw DigiD gegevens in op de website van het CBR. Heeft u nog geen DigiD? Op de Mijn CBR pagina treft u een link aan om uw eigen DigiD aan te vragen. Ook voor de actuele examencapaciteit en examenkosten verwijzen wij u graag naar de website van het CBR.

Alle examens worden online (via een computer) afgenomen en bestaan uit meerkeuzevragen. Voor enkele examens mag u naslagwerken gebruiken. De geldigheidsduur van de uitslag van een examen is vijf jaar.

Subsidie

In de sector Transport & Logistiek is de vraag naar goed geschoolde medewerkers altijd actueel. Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven. SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via het SOOB Subsidiepunt. STL verzorgt de uitvoering van deze activiteiten.

Wanneer u bent aangesloten bij het SOOB Subsidiepunt, heeft u recht op SOOB-subsidie voor de NIWO Ondernemersopleiding. Deze opleiding valt onder de branchekwalificerende opleidingen. Indien van toepassing kunnen wij de SOOB aanvraag voor u verzorgen.