Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING ADVANCE GROEP

Advance Groep is een landelijk opererend adviesbureau / opleidingsinstituut. We zijn gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers in alle sectoren van het maatschappelijk veld. Wij verzorgen middenkader en management opleidingen binnen transport en logistiek. Daarnaast bieden we coachingstrajecten aan. Alle diensten kunnen in samenhang met een persoonlijkheidsprofiel en/of assessment worden uitgevoerd.

Tevens ontwikkelen wij voor bedrijven complete BedrijfsAcademies. Dit is een ‘full-service’ concept. Hierbij worden alle werkzaamheden betreffende het inkopen en organiseren van opleidingen volledig verzorgd.

Om onze diensten te kunnen leveren en verwerken, bewaren wij een aantal persoonsgegevens van medewerkers, cursisten en/of studenten die wij via hun werkgever ontvangen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren, voor welke doeleinden, en welke maatregelen wij nemen om deze te beschermen.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Advance Groep ontvangt bepaalde persoonsgegevens om deelnemers te informeren over de opleiding waar hij/zij aan gaat deelnemen. Daarnaast verwerkt Advance Groep persoonsgegevens gedurende de opleiding. Afhankelijk van het type opleiding, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen worden:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer mobiel
 • E-mailadres
 • Functie / Rol
 • Werkgeversgegevens
 • Dienstverband
 • School- en klasinformatie
 • Registratienummer (‘CursistID’)
 • Personeelsnummer
 • Gebruiksgegevens en leerresultaten
 • Kopie legitimatiebewijs incl. BSN-nummer (alleen bij erkende MBO-opleidingen)
 • Kopie rijbewijs zonder BSN-nummer (alleen bij Code 95 opleidingen)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan mogelijke opleidingsbeperkingen; denk hierbij aan dyslexie en/of dyscalculie
 • Persoonlijke diploma’s, certificaten, getuigschriften, bewijs van deelname, verslagen, beoordelingen, examenuitslagen, persoonlijkheidsprofielen, assessments en (verplichte) bekwaamheden en competenties gerelateerd aan functie- en/of opleidingsdoeleinden.
 • Persoonlijke registratie van verplichte (na)scholingsactiviteiten gerelateerd aan beroepsmatige verplichtingen.

 

 

Specifieke gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worde door ons niet bewaard. Voor andere dan in de wet genoemde doelen is het verwerken van BSN niét toegestaan.

 

HOE gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst met betreffende werkgever
 • Klantcontact en communicatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Examens 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, de geldigheidsduur van diploma’s, certificaten en verplichte (na)scholingsperiode en/of wat ons wettelijk wordt opgelegd. Indien een deelnemer niet meer werkzaam is bij betreffende werkgever wordt in overleg met de deelnemer besproken of zijn/haar gegevens mee ‘verhuizen’ naar de nieuwe werkgever, verwijderd of geanonimiseerd dienen te worden.

 

MET wie delen we persoonsgegevens?

Gedurende de opleiding communiceert Advance Groep met de werkgever in algemene zin over de voortgang van de deelnemer. Het gerechtvaardigd belang dat hieraan ten grondslag ligt is de overeenkomst die is gesloten met de werkgever.

Wanneer een deelnemer een MBO-opleiding volgt, worden zijn/haar gegevens gedeeld met de erkende onderwijsinstelling die de opleiding verzorgt. Het gerechtvaardigd belang dat hieraan ten grondslag ligt is de wettelijke verplichting die een erkende onderwijsinstelling heeft om persoonsgegevens te verwerken.

Voor alle andere vormen van onze dienstverlening geldt dat persoonsgegevens alleen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is vanuit de wetgeving en/of betrekking heeft op de uitvoering.

 

 

 

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

Advance Groep hecht zeer veel waarde aan de beveiliging van en omgang met persoonsgegevens. Veiligheidsmaatregelen die genomen zijn, zijn onder andere:

 • Websites van Advance Groep voldoen aan hoge standaarden op gebied van connectiviteit, telefonie, cloud, security en alarmering.
 • Inloggen op de website gebeurt via een beveiligde verbinding (te herkennen aan het slotje in de adresbalk, wat een SSL verbinding aangeeft).
 • Ten behoeve van gegevensbeveiliging zijn overeenkomsten gesloten met medewerkers van het bedrijf en overige verwerkers van persoonsgegevens.
 • Onze servers worden op verschillende manieren beveiligd en worden actief in de gaten gehouden om eventuele pogingen tot onbevoegde activiteiten te ontdekken.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!